دسته: سایر

 • تصادفی یا غیر تصادفی؟ (۲)

  تصادفی یا غیر تصادفی؟ (۲)

  در مطلب قبل، ضمن بیان برخی مزایای دست یابی به کمیت های تصادفی، به بررسی یکی از روش های تولید اعداد تصادفی، یعنی روش فیزیکی پرداختیم. همچنین بیان کردیم که این روش، اعداد تصادفی حقیقی (True Random Numbers) تولید می‌کند. نمونه ساده این روش، پرتاب تاس است.

 • تصادفی یا غیر تصادفی؟ (۱)

  تصادفی یا غیر تصادفی؟ (۱)

  زندگی ما مملوء از اتفاقات و اعداد تصادفی است. ممکن است فکر کنید بیشتر این اتفاقات خارج از کنترل ما هستند، و تصادفی بودن آنها یا برای ما سودمند نیست و یا در برخی موارد زیان بار است. اما باید درنظر گرفت که گاهی اوقات این اتفاقات تصادفی به نفع ما هستند.  حتی در برخی […]

 • اعداد اول

  اعداد اول

  عددی طبیعی بزرگ تر از یک را اول میگوییم، هرگاه تنها مقسوم علیه های مثبت آن عدد یک و خود آن عدد باشند. قضایا و تعاریف زیادی درباره اعداد اول مطرح شده است. در این مطلب به بیان برخی از آن ها می‌پردازیم.

 • قانون ۷۲

  قانون ۷۲

  در زندگی روزمره، گاهی شاهد پدیده هایی هستیم که بر مبنای مفهوم رشد و تصاعد استوار اند. از رشد جمعیت گرفته تا افزایش سرمایه و شاخص های اقتصادی. در تحلیل بسیاری از این پدیده ها، با سوال هایی مانند “چند سال طول می کشد تا جمعیت یک شهر دوبرابر شود؟” یا “مدت زمان رشد دوبرابری […]