برچسب: اثبات

  • قانون ۷۲

    قانون ۷۲

    در زندگی روزمره، گاهی شاهد پدیده هایی هستیم که بر مبنای مفهوم رشد و تصاعد استوار اند. از رشد جمعیت گرفته تا افزایش سرمایه و شاخص های اقتصادی. در تحلیل بسیاری از این پدیده ها، با سوال هایی مانند “چند سال طول می کشد تا جمعیت یک شهر دوبرابر شود؟” یا “مدت زمان رشد دوبرابری […]