برچسب: رندم

  • تصادفی یا غیر تصادفی؟ (۱)

    تصادفی یا غیر تصادفی؟ (۱)

    زندگی ما مملوء از اتفاقات و اعداد تصادفی است. ممکن است فکر کنید بیشتر این اتفاقات خارج از کنترل ما هستند، و تصادفی بودن آنها یا برای ما سودمند نیست و یا در برخی موارد زیان بار است. اما باید درنظر گرفت که گاهی اوقات این اتفاقات تصادفی به نفع ما هستند.  حتی در برخی […]