برچسب: سم لوید

  • معمای مربع گمشده

    معمای مربع گمشده

    پازل مربع گمشده یا پارادوکس جیگسا (Jigsaw Paradox) به دسته ای از معما ها اطلاق میشود که ادعای به چالش کشیدن اصول منطقی ریاضیات را دارند.