برچسب: پارادوکس

  • معمای مربع گمشده

    معمای مربع گمشده

    پازل مربع گمشده یا پارادوکس جیگسا (Jigsaw Paradox) به دسته ای از معما ها اطلاق میشود که ادعای به چالش کشیدن اصول منطقی ریاضیات را دارند.

  • همه اسب ها هم رنگ اند!

    همه اسب ها هم رنگ اند!

    پارادوکس هم رنگ بودن تمام اسب ها یکی پارادوکس های فریبنده ریاضیات است که در منابع مختلف به شکل های گوناگونی مطرح شده است. در اثبات سعی می شود تا یک ویژگی را میان مجموعه ای از عنصر ها ثابت نشان دهیم. مثلا ثابت بودن اسم تمام مردم جهان!